Ponúkame riešenie - Corvus

Čo je COrvus?

COrvus je set modulov určených na sprístupnenie vybraných zariadení, predovšetkým smartfónov, s operačným systémom Android nevidiacim a slabozrakým. Zároveň výrazne uľahčuje prácu so smartfónom aj iným skupinám používateľov, najmä seniorom, ľuďom s poruchami motoriky, s poruchami čítania, ale aj praktickým ľuďom, ktorí chcú od telefónu predovšetkým jednoduché a prehľadné používateľské prostredie.

COrvus je jedinečný program vyvíjaný nevidiacimi pre nevidiacich. Tak môžeme využiť svoje praktické skúsenosti v prospech iných ľudí s rovnakým postihnutím. Ich problémy, potreby a možnosti sú aj našimi. Sme radi, že sa ukázalo, že COrvus môže byť zároveň užitočnou pomôckou aj pre mnoho iných ľudí so špecifickými potrebami.

Ako COrvus uľahčuje používanie smartfónov?

Ovládanie programu je navrhnuté tak, aby nevyžadovalo od používateľa dotýkať sa konkrétneho miesta na obrazovke. COrvus sleduje len to, aké gestá vykonávate. K tomu poskytuje prehľadnú obrazovú informáciu. Na displeji zobrazuje dostatočne veľkým a kontrastným písmom vždy len to, čo práve potrebujete. K tomu poskytuje všetky potrebné informácie aj prostredníctvom hlasu.

Čo COrvus tvorí?

COrvus sa delí na jednoduché používateľské prostredie (COrvus Prostredie) a čítač obrazovky (COrvus Čítač).

Čo je COruvs Prostredie a čo obsahuje?

COrvus Prostredie je tvorí súbor viac ako 20 modulov, s rôznym využitím, ktorých počet neustále narastá. Tieto moduly spája jednotné prostredie navrhnuté podľa požiadaviek so zohľadnením obmedzení používateľov so špecifickými potrebami. Vďaka COrvus prostrediu vykonávate jednoducho a rýchlo každodenné činnosti, a to nielen telefonovanie, či prácu s SMS, ale využívate tiež e-maily, adresár, register hovorov, jednoduchý kalendár s pripomienkami udalostí, hodiny a budík, nastavujete profily, používate detektor svetla a baterku, počítate na kalkulačke, zapisujete poznámky, či si ich nahrávate na diktafón, sťahujete knihy, počúvate hudbu , rozpoznávate predmety, pracujete so súbormi, dokonca si zahráte hry, či zašportujete.

Čo je COrvus Čítač a čo obsahuje?

COrvus Čítač sprístupňuje ostatné časti Andoridu a aplikácie tretích strán mimo COrvus Prostredia. Obsahuje špeciálny nástroj na prehliadanie obrazovky, s ktorým môžete identifikovať všetky potrebné objekty a to prešvihávaním obrazovky zhora dolu alebo prehľadávaním obrazovky s funkciou skúmanie dotykom. Okrem toho môžete aj tu, mimo COrvus Prostredia využívať vynikajúcu COrvus klávesnicu. Spôsob ovládania COrvus Čítača je v mnohom podobný ovládaniu v COrvus Prostredí, čo uľahčuje prechod z COrvus Prostredia do štandardného prostredia Androidu a aplikácií tretích strán.

Pozrite si aktuálny zoznam modulov a súčastí COrvusu.   

Ostatné informácie o COrvuse:

Aktuálna verzia: v. 1.5.0
Ponúkané varianty: Touch, Easy, Effective, Effective PLUS
Lokalizácie COrvusu do jazykov: slovenčina, čeština, poľština, angličtina, nemčina, holandčina, taliančina, francúzština, hebrejčina
Operačný systém: minimálne Android 4.4 (KitKat) a vyšší
(upozorňujeme, že niektorí výrobcovia telefónov si vytvárajú vlastné nadstavby používateľského prostredia Androidu, ktoré nemusia byť vždy prístupné nevidiacim. Preto odporúčame pred zakúpením COrvusu využiť 90 dňovú lehotu počas ktorej je možné program bezplatne a bez obmedzení vyskúšať).

COrvus je dostupný ako:

  • software, ktorý si môžete nainštalovať do vášho smartfónu
  • predinštalovaný na vybraných typoch smartfónov
  • predinštalovaný na vybraných typoch tabletov
  • predinštalovaný v inteligentných hodinkách
  • predinštalovaný v zariadeniach slúžiacich ako elektronická lupa
Ku COrvusu je dostupné rôzne príslušenstvo, ktoré rozširuje jeho použiteľnosť