Tlačové správy

Zaujali sme v Googli: Corvus získal prostriedky z grantovej výzvy

Nezisková organizácia Touch&Speech bola úspešná v grantovej výzve Google.org Impact Challenge pre región strednej a východnej Európy. Z cca. 800 prihlásených projektov, ktoré na výzvu zareagovali, získalo grant 13 neziskových organizácií z 11 krajín. Celková vyčlenená suma je 2 milióny eur. Zo Slovenska Google podporí jediný projekt, aplikačný set Corvus na sprístupnenie moderných smartfónov nevidiacim a slabozrakým, ktorý vyvíja tím práve z Touch&Speech. Cieľom výzvy bolo podporiť organizácie, ktoré svoju činnosť zameriavajú na znižovanie rozdielov v oblasti digitálnych zručností a podporu ekonomického rastu v regióne s ohľadom na inklúziu menšinových komunít.