Pomôžte nám poukázaním 2% z vašich daní

Naše aktivity môžete podporiť napríklad poukázaním podielu z vami zaplatenej dane (tzv. 2%).

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Touch&Speech n. o.
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO/SID: 37923412 (POZOR - IČO sa zarovnáva sprava!)
Sídlo: Štiavnická 1825/6, 034 01 Ružomberok

Zistite viac o postupe poukázania 2%

Postup krokov na poukázanie 2% zo zaplatenej dane sa líši podľa toho, do ktorej skupiny daňovníkov patríte. Vyberte si jednu z možností:

1. Z Potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Touch&Speech n. o. poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech Touch&Speech n. o. poukázať 3% z vašej zaplatenej dane. Potvrdenie o dobrovoľníckej práci je potom povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

2. Do Vyhlásenia vyplňte údaje Touch&Speech n. o. a doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.

Údaje potrebné k poukázaniu 2% Touch&Speech n. o.:

Obchodné meno (Názov): Touch&Speech n. o.
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO/SID: 37923412 (POZOR - IČO sa zarovnáva sprava!)
Sídlo: Štiavnická 1825/6, 034 01 Ružomberok

3. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby (tlačivo daňového priznania typu A, aj B) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane. Do príslušných kolónok vyplňte údaje Touch&Speech n. o..

Údaje potrebné k poukázaniu 2% Touch&Speech n. o.:

Obchodné meno (Názov): Touch&Speech n. o.
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO/SID: 37923412 (POZOR - IČO sa zarovnáva sprava!)
Sídlo: Štiavnická 1825/6, 034 01 Ružomberok

2. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%) a dokonca vami vypočítaný podiel so zaplatenej dane môžete prerozdeliť i viacerým prijímateľom. Musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa.

POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

2.  Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3.  V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním vašich údajov (názov, sídlo, právna forma, nie však poukázaná suma) do našej organizácie – novinka od roku 2016. Políčko na zaškrtnutie nájdete v prvom riadku IV. časti daňového priznania. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.

4.  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Podrobné informácie a tlačivá (potvrdenia k dobrovoľníckej činnosti, k daňovému priznaniu právnických osôb a pod.) už čoskoro zverejníme, alebo ich nájdete na www.rozhodni.sk.

Číslo bankového účtu Touch&Speech n. o. nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy.

Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá na účely, ktoré sú uvedené v §50 Zákona o dani z príjmov a zároveň aj v Štatúte Touch&Speech n. o.

V mene tímu Touch&Speech n. o. a našich klientov vám vopred ďakujeme.