Lieky

Umožňuje naplánovať podávanie liekov a meraní, na naplánované udalosti potom v určených časoch upozorňuje formou informačného okna alebo Corvus notifikácie.