Kalkulačka

Aplikácia v súčasnosti poskytuje nástroje na vykonávanie najbežnejších výpočtov. Ako výpočtové prostredie je použité štandardné editačné pole so špeciálnou klávesnicou, ktorá obsahuje väčšinu matematických operácií. Operácie, ktoré sa na klávesnici nenachádzajú, možno vkladať prostredníctvom položky Vložiť operátor v kontextovej ponuke kalkulačky.