Elektronická pošta

Aplikácia Elektronická pošta umožňuje základnú prácu s elektronickou poštou prostredníctvom protokolu IMAP. Po jej spustení sa zobrazí zoznam dostupných účtov, ktorý je pri prvom spustení aplikácie prázdny. Nový účet možno pridať z kontextovej ponuky na zozname účtov.

Poklepaním na ľubovoľný účet v zozname účtov možno rýchlo zobraziť obsah doručenej pošty daného účtu. Obsah priečinka sa zobrazí v okne Zoznam správ, ktoré je opísané nižšie v samostatnej kapitole.