Corvus v. 2018.1.0

Dátum vydania verzie: 
piatok, 28. september 2018
Lokalizácia: 
Anglická, Česká, Nemecká, Slovenská, Talianska
Podporované verzie operačného systému Android: 
4.4 KitKat, 4.4.1 KitKat, 4.4.2 KitKat, 4.4.3 KitKat, 4.4.4 KitKat, 5.0 Lollipop, 5.0.1 Lollipop, 5.0.2 Lollipop, 5.1 Lollipop, 5.1.1 Lollipop, 6.0 Marshmallow, 6.0.1 Marshmallow, 7.0 Nougat, 7.1 Nougat, 7.1.1 Nougat, 7.1.2 Nougat, 8.0 Oreo, 8.1 Oreo
Aplikácia na stiahnutie: 
Nový modul: 
Čítačka RSS

Umožňuje sledovanie RSS kanálov a sťahovanie správ. Podporuje online prehrávanie podcastov.

Lupa

Umožňuje použiť zadný fotoaparát telefónu ako elektronickú zväčšovaciu lupu. Podporuje zväčšovanie, zobrazovacie režimy poskytované fotoaparátom, automatický a manuálny focus a prisvietenie bleskom.

Lokalita

Umožňuje zistiť s použitím GPS technológie a pripojenia na internet aktuálne umiestnenie. Možnosť nastaviť hlásenie (kompletná adresa, len mesto,...), informácia o aktuálnej lokalite sa nachádza aj na hlavnej obrazovke Corvusu. Aktuálne umiestnenie je možné poslať ako SMS správu.

Hra obesenec

Známa hra, kde ide o hádanie názvov miest a obcí v rôznych krajinách. Podporuje viac úrovní obtiažnosti.

Vyhľadávač predmetov

Umožňuje využívať zariadenia BeeNode. Ide o jednoduché Bluetooth zariadenia s tlačidlom, ktoré možno použiť na označenie a následné hľadanie konkrétneho predmetu. Zariadenie možno prezvoniť, rovnako aj telefón možno prezvoniť zo zariadenia.

(Modul funguje v operačnom systéme Android 5.0 alebo novšom.)

Nová funkcia, alebo vylepšenie: 
Aktivácia Corvusu sa počínajúc touto verziou robí výhradne cez internet, pri aktivácii je teda nutné mať aktívne internetové pripojenie.
Pri aktivácii Corvusu je teraz v niektorých prípadoch potrebné zadať identifikátor licencie. Podrobnosti možno nájsť v používateľskej príručke
Corvus je teraz možné ovládať viacerými spôsobmi. Okrem ovládania gest je k dispozícii aj ovládanie tlačidlami, kombinované ovládanie (tlačidlami a gestami) alebo ovládanie výhradne fyzickou klávesnicou. Podrobný popis o fungovaní možno nájsť v používateľskej príručke.
Corvus teraz podporuje viacero grafických tém. Tému možno nastaviť v nastaveniach obrazovky.
Corvus teraz pri prechode medzi obrazovkami nepoužíva animácie.
Došlo aj k ďalšímúpravám vzhľadu Corvusu. Boli odstránené zbytočné odsadenia, čím sme získali trochu viac miesta na obrazovke, takisto pribudli oddeľovacie čiary, ktoré zvyšujú prehľadnosť
Corvus teraz umožňuje nastavenia výrečnosti. K dispozícii sú profily začiatočník, pokročilý a vlastný profil, kde si používateľ môže výrečnosť prispôsobiť.
Corvus teraz vždy pri zobrazení obrazovky krátko pípne, ak sa na danej obrazovke nachádza kontextová ponuka. Ide teda o signalizáciu existencie kontextovej ponuky v konkrétnej situácii. Signalizáciu je možné vypnúť v nastaveniach výrečnosti.
V ponuke pomocník sa teraz nachádza položka Ďakujeme, ktorá umožňuje zobraziť zoznam partnerov a podporovateľov Corvusu.
V nastaveniach bezdrôtových sietí pribudol nástroj na správu Bluetooth zariadení. Umožňuje vyhľadávať a párovať Bluetooth zariadenia.
Pri prechádzaní zoznamu udalostí v registroch je teraz oznamovaná aj dĺžka hovoru.
Modul Tagger teraz podporuje aj NFC štítky, viac informácií možno nájsť v používateľskej príručke.
Modul Správca súborov teraz umožňuje v externých aplikáciách otvárať súbory, ktoré nie sú podporované priamo Corvusom.
Hudobný prehrávač vie teraz prehrávať playlisty vo formáte m3u a m3u8. Playlisty môžu obsahovať aj linky na online streamy.
Modul Sťahovanie kníh teraz podporuje pri sťahovaní výber formátu v tých knižniciach, kde je na výber viacero formátov danej knihy.
Modul Sťahovanie kníh teraz umožňuje v niektorých knižniciach po dokončení sťahovania automaticky rozbaľovať ZIP archívy. Funkciu je možné zapnúť v nastaveniach knižnice, aktuálne je funkcia dostupná pre knižnicu KDD.
Vylepšená detekcia signálu zo satelitov v module Šport.
Športový modul Corvusu teraz umožňuje meranie rýchlosti a vzdialenosti s použitím USB Corvus tachometra pripojeného k telefónu.
V čítači obrazovky bolo opäť vylepšené automatické rolovanie.
V čítači obrazovky teraz s lepšou odozvou a presnejšie funguje preskúmanie dotykom.
Funkcia tienenie je teraz dostupná aj v prostredí čítača obrazovky, mimo prostredia Corvus. Je však potrebné brať do úvahy, že niektoré funkcie Android prostredia (napríklad inštalácia aktualizácie Corvusu) môžu byť v čase, keď je tienenie aktívne blokované operačným systémom. Dôvodom tohto blokovania je bezpečnostná politika Androidu.
Čítač obrazovky teraz hlási zmenu rotácie telefónu, ak je aktívne automatické otáčanie displeja.
Čítač obrazovky Corvus vie teraz korektne oznamovať nedostupnosť položiek.
Čítač obrazovky teraz pri zmene stavu hlási stav ovládacieho prvku. Napríklad pri začiarknutí začiarkávacieho poľa oznámi jeho nový stav.
Zlepšená práca pri prezeraní webu. Používanie prehliadača Google Chrome je teraz rýchlejšie a plynulejšie (lepšia odozva).
Corvus teraz podporuje aj prehliadač Mozilla Firefox pre Android.
Corvus teraz pri prezeraní webu podporuje ARIA live regions.
Corvus teraz korektne rozpoznáva gestá pridržania. Momentálne sa používajú len v aplikácii Lupa. Popis fungovania týchto nových gest možno nájsť v používateľskej príručke.
Corvus teraz pri zmene nastavení jazyka nevyžaduje reštart, reštart prebehne automaticky.
Bola vylepšená správa pamäte, Corvus teraz automaticky uvoľňuje z pamäte všetky obrazovky, ktoré sú nepotrebné.
Corvus sa teraz viac prispôsobuje behu na konkrétnom zariadení. Niektoré funkcie sú dostupné v závislosti od existencie potrebného hardvéru.
Na klávesnice Corvusu boli pridané niektoré chýbajúce znaky.
Corvus si teraz počas plynulého čítania v čítačke textov automaticky ukladá aktuálnu pozíciu, eliminácia problému s vybitou baterkou a zabudnutou pozíciou pri čítaní.
Zmena funkcie, alebo ovládania: 
Ak je v nastaveniach klávesnice povolené používanie tlačidla späť a kontextovej ponuky, potom sa v pravom hornom rohu zobrazuje tlačidlo kontextovej ponuky, ktoré umožňuje aktivovať kontextovú ponuku rovnako ako dvojité poklepanie dvoma prstami.
Corvus teraz pri vyvolaní gesta na prečítanie obsahu obrazovky v editačných poliach vyslovuje aj informáciu o počte znakov, napísaných v editačnom poly. Užitočné pri písaní SMS správ.
V Správcovi súborov sa odteraz gesto švih doľava používa na vynorenie z priečinka o úroveň vyššie, aplikáciu správcu súborov ukončite gestom 1-švih doľava.
Dlhé stlačenie tlačidla pre znižovanie hlasitosti (2-shift) je teraz možné použiť na rýchli návrat na hlavnú obrazovku Corvusu. Gesto funguje len v špeciálnom prostredí.
Na mazanie prílohy v zozname príloh v dialógu pridávania príloh a mazanie záložky v zozname záložiek hudobného prehrávača sa teraz používa gesto 1-dotyk dvoma prstami, tak ako je to v ostatných situáciách.
V nastaveniach bola vytvorená sekcia Gestá, ktorá obsahuje nastavenie gest na hlavnej obrazovke, v prostredí, čítači obrazovky a univerzálne nastavenia pre gestá. Nastavenia gest z nastavení prostredia a čítača obrazovky boli presunuté do novej sekcie.
Gesto na reset syntézy reči (2-švih doprava) je teraz možné použiť aj na deaktiváciu syntézy reči. Správanie gesta je možné nastaviť v nastaveniach gest. Ak je zapnutá voľba „MENU > NASTAVENIA > GESTÁ > UNIVERZÁLNE GESTÁ > GESTO NA RESET TTS UMOŽŇUJE AJ DEAKTIVÁCIU HLASOVÉHO VÝSTUPU, potom sa po vyvolaní gesta zobrazí jednoduchá ponuka, umožňujúca deaktivovať, alebo resetovať syntézu reči. Syntézu reči je možné deaktivovať aj predvolene, pozri nastavenia reči.
Pri mazaní účtu v elektronickej pošte sa teraz Corvus pýta štandardnú otázku na potvrdenie vymazania. Na mazanie je možné použiť štandardné gesto.
Opravená chyba: 
Opravená chyba, ktorá spôsobovala pád Corvusu, ak bolo na skratkové gesto na hlavnej obrazovke namapované spustenie Android aplikácie, ktorá bola odinštalovaná.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala pád Corvusu, ak sa používateľ pokúšal v režime čítača obrazovky mazať v prázdnom editačnom poly.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala pád Corvusu pri poklepaní v prázdnych zoznamoch, napríklad v aplikácii sťahovanie kníh.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala občasné záhadné správanie klávesnice Corvus mimo prostredia Corvusu.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala občasné problémy pri práci s elektronickou poštou, ak bol modul Elektronická pošta spustený po tom, ako bola ukončená stlačením tlačidla Home, nie švihom doľava.
Opravené chyby v prekladoch.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že Corvus nesprávne zobrazoval niektoré správy elektronickej pošty.
Športová aplikácia teraz nezobrazuje miesto pre ikonu, žiadne ikony sa v nej nepoužívajú.
Čítačka dlhých textov teraz funguje korektne aj v súboroch obsahujúcich dlhé riadky.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že sa na telefónoch s Androidom 7 a novším prerušilo plynulé čítanie po zaspatí telefónu.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že švih dvoma prstami nadol v editačných poliach presúval kurzor na posledný znak editačného poľa, nie zaň.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala nefunkčnosť sťahovania kníh v knižnici Librivox.
V zozname aktuálnych sťahovaní sa teraz po zobrazení zoznamu okamžite zobrazuje prvá položka.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že sa z Corvusu nebolo možné pripojiť na niektoré WiFi siete.