Šport

Ide o aplikáciu, ktorá umožňuje robiť merania pri rôznych športových aktivitách. Teda, napríklad merať ubehnutú vzdialenosť, aktuálnu aj priemernú rýchlosť, tempo,... pri behu, bicyklovaní, chôdzi,... Okrem toho môže aplikácia počas aktivity pravidelne vyslovovať niektoré informácie v rôznych situáciách, ako napríklad v pravidelnom časovom intervale, na konci meraného intervalu, na konci meraného úseku a pod.