Profily

Aplikácia umožňuje prepínanie telefónu do jedného z troch profilov. Profil Tichý nastaví telefón do režimu, kedy telefón pri prichádzajúcich hovoroch a správach nevydáva žiadne zvuky ani vibrácie. V režime Vibrovanie telefón pri prichádzajúcich hovoroch a správach len vibruje, v režime Normálny telefón pri prichádzajúcich hovoroch a správach vibruje aj zvoní. Ak je nastavený iný profil ako Normálny, používateľ sa o tom dozvie prostredníctvom hlasového výstupu vždy pri vstupe na hlavnú obrazovku.