Hra loptičky

Ide o jednoduchú hru, v ktorej úlohou hráča je postupne chytať padajúce loptičky. Loptička je znázornená krátko znejúcim opakujúcim sa tónom, ktorý postupne klesá. Úlohou hráča je pomocou na to určených gest zvyšovaním, resp. znižovaním druhého tónu oba tóny zladiť a zladenie potvrdiť, čím loptičku chytí. Padanie loptičiek sa postupne zrýchľuje. Prvá loptička padá rýchlosťou jeden meter za sekundu (klesajúce pípanie sa ozve raz za sekundu), interval medzi pípaniami sa ale postupne skracuje.

Za každý neúspešný pokus zladiť tóny sa hráčovi odpočítajú 2 body z aktuálneho skóre, za úspešné chytenie loptičky sa naopak pripočítava 10 bodov. Hra končí, keď niektorá z loptičiek dopadne na zem.