Registračná karta pre zákazníkov Telekomu

Táto možnosť je určená pre používateľov, ktorí si zakúpili predinštalovaný smartfón Samsung Galaxy J5 s Corvusom od spoločnosti Telekom.

Zaregistrujte sa ako používateľ Corvusu a získajte kopu výhod:

  • CD s audiopomocníkom, ktorý vám uľahčí nie len prvé krôčiky s Corvusom,
  • darček - Štartovací balíček k vášmu telefónu s Corvusom plný prekvapení,
  • informácie o novinkách, či užitočné rady na váš e-mail,
  • ako prvý sa dozviete o pripravovaných stretnutiach s používateľmi a p.
Adresa
Ako dotknutá osoba dávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľovi, ktorým je Stopka n.o., Štiavnická 1825/6, 034 01 Ružomberok (IČO: 37923412) v rozsahu predloženom v tejto registračnej karte a to na účely poskytovania používateľskej podpory k aplikačnému setu Corvus a na marketingové účely prevádzkovateľa. Súhlas poskytujem na dobu neurčitú, najdlhšie však do odvolania súhlasu. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.